SCHEMA DE VANZARE pentru ACUMULATOARE AUTO NOI

(Conf. HG 1132/2008)

SCHEMA DE COLECTARE pentru ACUMULATOARE AUTO UZATE

(Conf. HG 1132/2008 si Ord. nr.1399/2032/2009)

Obligatii legale: conf. Art.7 al.7: Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să organizeze colectarea de deşeuri de baterii şi acumulatori în una dintre următoarele modalităţi:

a) individual; sau

b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic

legal constituit, denumit în continuare organizaţie colectivă.

Obligatii legale: conf. Art.7 al.16 lit. d): predea bateriile si acumulatorii auto producatorilor sau unui operator economic care este autorizat să execute colectarea în numele producătorului;

Conf. Art.7 al.17: Sa aplice sistemul depozit asupra pretului de vanzare al bateriilor si acumulatoarelor.

Art. 17. Control şi sancţiuni: nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (12), .... (17), (18), (19), ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (6) şi (7), cu amendă de la 5.000 la 7.500 lei pentru persoane juridice şi de la 1.000 la 1.200 lei pentru persoane fizice;

Obligatii legale: conf. Art.7 al.18 lit. a): Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto şi industriali este obligat să predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:

- distribuitorii de baterii şi acumulatori en-gros şi en detail;

- producator, dupa caz.

Definiţii (conf. HG 1132/2008):

PRODUCĂTOR - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, introduce pentru prima dată pe piaţă în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori vehicule – art.3 lit. l)

DISTRIBUITOR - orice persoană care furnizează baterii şi acumulatori, cu titlu profesional, unui utilizator final – art.3 lit. m)

OPERATOR ECONOMIC, denumit si ORGANIZATIE COLECTIVA - orice producător, distribuitor, persoană care desfăşoară activităţi de colectare, de reciclare sau altă persoană care efectuează operaţiuni de tratare – art.3 lit. o)

UTILIZATOR FINAL - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică care cumpără ori dobândeşte baterii sau acumulatori portabili, baterii

ori acumulatori auto, baterii sau acumulatori industriali în scopul utilizării lor, şi nu al comercializării – art.3 lit. s)

SISTEMUL "DEPOZIT" se aplică asupra preţului de vânzare de către distribuitorii de baterii şi acumulatori auto, la comercializarea către consumatorul final, reprezintă 10% din preţul de vânzare al unei baterii sau al unui acumulator auto şi este plătit odată cu achiziţionarea unei baterii sau unui acumulator auto, în cazul în care nu se predă o baterie sau un acumulator auto uzat. Sumele încasate din aplicarea sistemului "depozit", nerambursate conform lit. h), sunt evidenţiate separat în contabilitatea persoanei care desfăşoară activitate de comerţ cu baterii şi acumulatori auto şi sunt utilizate numai pentru organizarea activităţii de colectare a bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi.

ATENTIE !

* Potrivit art.7 al.7 din HG 1132/2008: „Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să organizeze colectarea de deşeuri de baterii şi acumulatori în una dintre următoarele modalităţi:

a) individual; sau

b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit, denumit în continuare organizaţie colectivă.”

* Conform art.7 al.7 lit. b) din HG 1132/2008 coroborat cu art.4 al. 1 din Ordinul nr.1399/2032/2009 al Ministerului Mediului: transferul responsabilităţilor de colectare a acumulatoarelor uzate, de la producator la operatorul economic (denumit si organizatie colectiva) se face numai pe bază de contract de transfer de responsabilitate, contract ce trebuie sa fie transmis in copie Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in termen de 10 zile de la semnarea acestuia, si publicat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

* Potrivit art.7 al.16 din HG 1132/2008: distribuitorii de baterii şi acumulatori auto au următoarele obligaţii:

a) să colecteze bateriile şi acumulatorii auto de la utilizatorii finali;

b) să aplice sistemul "depozit" asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor auto;

c) să depoziteze în spaţii special amenajate, asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate (container), bateriile şi acumulatorii auto primiţi în schimbul celor vânduţi;

d) să predea bateriile şi acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care este autorizat să execute colectarea în numele producătorului;

e) să afişeze la loc vizibil anunţul cu următorul conţinut: "Predaţi bateriile şi acumulatorii auto în vederea valorificării";

f) să afişeze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea depozitului corespunzător;

g) să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţă pe care să se specifice valoarea depozitului;

h) să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul în care în termen de maximum 30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul îi predă o baterie sau un acumulator auto.
Obiectivul principal al SORGETI S.R.L. il reprezinta organizarea si implementarea unui sistem eficient de management al deseurilor de baterii si acumulatori, cat si promovarea unei atitudini preventive, militand pentru reciclarea si valorificarea deseurilor, cu scopul de a reduce la minim cantitatea de deseuri eliminata necontrolat si impactul asupra mediului.

Reciclare:

- Bateriile uzate se returneaza la reprezentanta locala SORGETI sau la magazinul de unde le-ati achizitionat!

- Nu aruncati bateriile uzate la gramada de gunoi pentru deseuri casnice!

- Respectati regulile privind transportul, depozitarea si manipularea materialelor periculoase!

La solicitarea d-voastra, noi ne putem deplasa la domiciliu pentru preluarea acumulatorilor uzati.

Telefon contact: 021 232 44 61

Detinatori de deseuri de baterii auto si/sau industriali contactati-ne la:

telefon: 021 232 44 61

e-mail: [email protected]

si va vom indruma spre cel mai apropiat punct de colectare.

Produs adaugat in pagina de comparare

Acest site web utilizează Cookie-uri. Navigand in continuare iți exprimi acordul asupra folosiri lor. Mai multe informații despre Cookie-uri și dezactivarea acestora găsiți în Politica de utilizare Cookie-uri.