• Depozitare şi transport

  Bateriile încărcate cu electrolit, pot fi depozitate în spaţii închise, uscate (umiditate relativă maxim 60%), ventilate corespunzator, ferite de surse de căldură, radiaţii solare şi substanţe chimice. 
  Bateriile se vor reîncărca după o perioadă de depozitare sau neutilizare de 3 luni – 6 luni
  Pentru reîncărcare se vor respecta instrucţiunile de la capitolul “Reîncărcarea acumulatorului”.
  Bateriile încărcate cu electrolit pot fi transportate si depozitate numai in pozitie verticală.
  Pentru a evita deteriorarea bateriei în timpul transportului aceasta trebuie asezată astfel încât sa fie eliminată posibilitatea alunecării sau răsturnării.
  Se interzice depozitarea oricăror obiecte pe baterii, pentru a nu provoca scurtcircuite accidentale.
 • Reguli la montare (şi demontare) pe (de pe) autovehicul

  Montarea (demontarea) bateriei pe (de pe) autovehicul se face cu motorul oprit şi toţi consumatorii (de curent alimentati la aceasta) deconectati. Astfel sunt excluse: provocarea unui eventual scurtcircuit prin manipularea greşită a sculelor de montare şi apariţia scânteilor.
  Fixarea bateriei pe autovehicul se face prin intermediul unui sistem de prindere care nu permite apariţia vibraţiior libere ce determina căderea masei active de pe plăci, apariţia scurtcircuitelor şi deci ieşirea prematură din uz a acesteia.
  Bornele bateriei şi conectorii de prindere a cablurilor se vor curăţa de oxizi şi se vor unge cu vaselina siliconica (antiacidă). La montare (dacă minusul instalaţiei electrice a autovehiculului este cuplat la masă) se leagă cablul (+) al autovehiculului la polul (+) al bateriei şi apoi cablul (-) la polul (-). Conectorii fixaţi de cablu se strâng cu o cheie fixă pe bornele bateriei. La demontare se procedează in ordine inversă.
 • Exploatare si întreţinere

  Nivelul electrolitului din baterie, în timpul exploatării, se verifică periodic (cel putin o data la 60 de zile) astfel incât să se încadreze între limitele maxim şi minim marcate pe monobloc (15 mm deasupra separatorilor). De asemenea, se verifică orificiile de aerisire ale dopurilor pentru a nu fi obturate (pericol de explozie!). Daca nivelul electrolitului este sub cel minim admis se completează numai cu apă distilată sau demineralizată. Este strict interzisă folosirea de electrolit, apă de la robinet sau a altor lichide pentru completarea nivelului din baterie (vezi cap. certificat de garanţie)
  Cand bateria are capacul umed şi este necesar să se completeze cu apă distilată des, este un semn ca sistemul de incarcare s-a defectat, tensiunea de încarcare este prea mare, producand "fierberea" electrolitului. Bateria se va deteriora prin supraîncărcare. Când densitatea electrolitului este inferioară valorii de 1,24g/cm3, inseamnă că tensiunea de încărcare a releului regulator este prea mică, bateria se descarcă şi nu va mai avea capacitatea de pornire corespunzătoare. Releul de tensiune trebuie sa funcţioneze în plaja 13,8-14,4V, pentru sisteme de alimentare de 12V, respectiv 27,6÷28V pentru sisteme de 24V. Nerespectarea acestei prevederi conduce la iesirea prematură din funcţiune a bateriei.
  În timpul exploatării bateria trebuie păstrata curată şi uscată, în caz contrar praful şi/sau umezeala pot determina o descărcare accentuată a bateriei având drept consecinţă suprasolicitarea acesteia (vezi cap. certificat de garanţie).
  Avertizare: Cele doua baterii care se monteaza pe autovehicule cu sistem electric de 24V vor fi identice, adica de aceeasi capacitate, stare de incarcare si provenind din acelasi lot al fabricantului.
  Se recomanda montarea unui egalizator de tensiune, pentru eliminarea incarcarii inegale a celor doua baterii. Este inacceptabila functionarea sistemului de incarcare al autovehicului cu o diferenta mai mare de 0,2V intre cele doua baterii.
  La bateriile etanse nu este necesara completarea cu apa distilata in  conditii normale de exploatare, intrucat sunt 100% fara intretinere, orificiile dopurilor fiind total sigilate. Se interzice deschiderea fortata a acestor baterii (vezi cap. certificat de garantie).
 • Reîncărcarea acumulatorului

  Bateriile se reincarcă în încăperi bine ventilate la un redresor cu un curent (constant) avand intensitatea de 5% (0,05) din capacitatea nominală a bateriei (C20, măsurată în Ah).
  Ex: pentru un acumulator a carei capacitate este de (C20=) 52 Ah, intensitatea curentului de încărcare este I=0,05x52 =2,6 A. Pentru reîncarcare, polul (+) al bateriei se leagă la polul (+) al redresorului, iar polul (-) al bateriei la polul (-) al sursei, dupa care redresorul se conectează la reţeaua electrica (priză). La sfarşitul încărcării se procedează în ordine inversă. In timpul reincarcarii temperatura electrolitului  nu trebuie sa depaseasca 55ºC. Încărcarea completă se recunoaste prin degajarea activă de gaze în toate elementele şi prin faptul că densitatea electrolitului şi tensiunea rămân constante timp de 2-3 ore consecutiv.
  Evaluarea starii de încărcare a unei baterii se face prin măsurarea densităţii electrolitului (corectată la 200C) si/sau a tensiunii la bornele bateriei care indică următoarele (conform tabelului de mai jos):

  Starea de încărcare
  %
  100
  75
  50
  25
  0
  Densitatea
  g/cm3
  1,26÷1,28
  1,24÷1,25
  1,20÷1,21
  1,15
  1,10
  Tensiunea
  V
  12,6÷12,8
  12,4÷12,5
  12,2÷12,3
  12,1
  11,0÷12,0

  Daca starea de incarcare a bateriei este de mai mica de 75% se impune urgent incarcarea acesteia.
   Recomandam pentru reincarcarea bateriilor utilizarea redresoarelor.

 • Avertizare: Electrolitul cu densitatea de 1,21 g/cm³ ingheata la -15ºC.

  Garanţia bateriilor se acordă cu condiţia respectării instrucţiunilor de depozitare, transport, montare, exploatare, întreţinere şi siguranţă, precum şi a verificării sistemului electric de încărcare al autovehiculului în termen de 5 zile de la data cumpărării, la adresele service-urilor scrise pe verso.
  Garanţia acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie care ar apărea în timpul perioadei de garanţie. Garanţia de neconformitate a bateriilor este de 24 luni de la cumpărare, pentru persoane fizice, conform OUG 140 / 2021, 296/2004, ordonanţei 21/1992 (cu modificările şi completările ulterioare) si ordonanţei 9/2016.
 • Pentru bateriile utilizate pe taximetre, ambulanţe, şcoli de soferi sau alt regim decat cel de pornire garanţia este de 6 luni. Vehiculele de transport (marfă sau persoane altele decat taximetre) beneficiaza de 2 ani garanţie în limita a 65000 Km parcursi sau 1250 ore de functionare. Este interzisa folosirea acumulatorilor de tip auto pentru instalatii foto-voltaice sau eoliene. In acest ultim caz nu se acorda garantie.
  In cadrul acestor termene bateriile cu defect de fabricaţie se înlocuiesc cu altele noi de acelasi tip, în max. 15 zile de la diagnosticare.
  Dreptul la garantie poate fi admis doar daca clientul prezinta bonul si / sau factura fiscală, certificatul de garanţie (completat la toate rubricile) si bateria în stare încarcată.
  Sunt excluse de la garanţie defecţiunile provocate de utilizarea şi manevrarea necorespunzatoare, precum şi de deteriorari exterioare, după cum urmează:
  1. Distrugerea sau modificarea datelor înscrise pe baterie.
  2. Nerespectarea instructiunilor de exploatare si intretinere
  3. Neefectuarea verificarii sistemului electric de incarcare al autovehicului in termen de 5 zile de la data cumpararii bateriei.
  4. Baterie profund descarcata
  5. Baterie fixată necorespunzator pe autovehicul sau lipsa sistemului de fixare
  6. Baterie cu capac si/sau monobloc lovite sau sparte, borne deteriorate
  7. Baterie supraîncărcată: dopuri cu depuneri de masa activa, densitati diferite în cele 6 elemente, electrolit tulbure, nivel al electrolitului sub limita minima; ochi magic alb (la bateriile total etanse)
  8. Baterie cu electolit impurificat cu substante ca: acizi, baze, saruri, antigel, produse petroliere, lichid de frâna, aditivi pentru „mărirea eficienţei bateriei".
  9. Baterie suprasolicitată printr-o alegere necorespunzatoare şi/sau prin descărcări repetate
  10. Baterie explodată datorită utilizării necorespunzătoare 
  11. Valoarea curentului (parazit) măsurat cu motorul oprit este mai mare de 50 mA (0,05A)
  12. Consumator de 12V legat la una dintre bateriile din circuitul de 24V
 • Bateriile descărcate se reîncarcă pe cheltuiala clientului.

  Calitatea bateriilor este atestată prin implementarea de către producător a celor mai complexe sisteme de management pentru calitate existente pe plan mondial: ISO 9001, ISO 14001, precum si ISO TS 16949, specific producatorilor de autovehicule.
   În România baterii auto sunt omologate de RAR-OCP cu certificatele nr.: 1225, 3480, 4120, 3808.

Avertizare: Pentru vehiculele dotate cu sistem start & stop se utilizeaza numai baterii tip EFB / AGM

Certificatul de garantie: https://sorgeti.ro/certificat_garantie_sorgeti.pdf

Produs adaugat in pagina de comparare

Acest site web utilizează Cookie-uri. Navigand in continuare iți exprimi acordul asupra folosiri lor. Mai multe informații despre Cookie-uri și dezactivarea acestora găsiți în Politica de utilizare Cookie-uri.