De ce să reciclăm bateria?
Preocupările la nivel mondial privind protecția mediului au crescut în amploare în ultimele decenii, iar transformarea deșeurilor în resurse (adică materii prime), reprezintă un obiectiv primordial.
Producția de baterii necesită foarte multe resurse și, în plus, această industrie este asociată unui nivel ridicat de expunere profesională la noxe, dar și emisii de mediu.
Din cauza naturii toxice atât a plumbului, cât și a acidului sulfuric, bateriile acide cu plumb care au ieșit din uz (denumite batterii uzate) devin deșeuri periculoase!
Acestea reprezintă principalele motive pentru care reciclarea bateriilor acide cu plumb devine cea mai sigură și profitabilă opțiune de eliminare a acestora.
Prin reciclare, procentul de recuperare a materiilor prime ce compun o baterie acidă cu plumb, se situează între 96 - 98%! Principalele componente ale bateriilor – plumbul, polipropilena copolymer și electrolitul, pot fi utilizate ca urmare a activității de reciclare, în diverse ramuri industriale, reducându-se astfel necesitatea de noi materii prime și componente.
Reciclarea bateriilor acide cu plumb este cea mai profitabilă reciclare dintre toate categoriile de baterii. Datorită acestui motiv, mulți dintre producătorii de baterii acide cu plumb și-au organizat linii proprii de reciclare, creându-se astfel un ciclul închis de reciclare. Asta înseamnă că plumbul și plasticul bateriilor uzate este refolosit prin reciclare cvasi-permanent!
Organizarea unor lanțuri de colectare - transport - eliminare în siguranță (reciclare) a bateriilor acide cu plumb uzate (atât auto, cât și industriale), devin absolut necesare pentru procesul de producție prin reciclare.
Reciclarea bateriilor plumb-acide
Bateria este spartă în bucăți cu ajutorul unei mașini speciale, apoi bucățile sparte intră într-o cuvă cu apă. Aici, datorită gravitației, plumbul și materialele grele cad spre baza cuvei, iar plasticul se ridică în partea superioară a acesteia. În următoarea etapă bucățile de plastic (polipropilenă copolymer) și lichidele sunt scoase, rămânând în cuvă plumbul și metalele grele. De acum fiecare material își va urma drumul propriu spre reciclare.
Plumbul
Plumbul și aliajele de plumb sunt principalele materii prime utilizate în procesul de producție, reprezentând între 51 - 91% din masa bateriei. Aproximativ 85% din consumul global de plumb este utilizat în producția de baterii acide plumb (baterii auto, baterii utilizate pentru stocarea de energie generată de celule fotovoltaice și turbine eoliene, baterii utilizate ca sursă de energie rezervă etc.).
Plumbul este unul dintre metalele neferoase care se potrivește foarte bine la procesului de reciclare, având pierderi reduse, ceea ce îl face apt pentru crearea de cicluri economice.
Reciclarea plumbului: plumbul obținut prin procesul topire, provine de la grătare, terminale, oxidul de plumb din structura plăcilor pozitive și plumbul spongios din structura celor negative, va fi turnat în lingotiere, iar impuritățile fiind mai ușoare se depun la suprafața lingoului, de unde sunt ușor îndepărtate, apoi sunt lăsate să se răcească. După răcire, lingourile de plumb sunt scoase din matrițe și iau drumul fabricanților de baterii, unde sunt din nou topite și transformate în grătare, terminale oxid de plumb și plumb spongios pentru noi baterii. Plumbul dintr-o baterie poate fi permanent reciclat.
Datorită acestui proces de reciclare, plumbul și aliajele de plumb provenind de la bateriile ieșite din uz nu ajung în mediu.
În plus, aliajele plumb-antinomiu (Pb-Sb), plumb-seleniu(Pb-Se), plumb-calciu (Pb-Ca), obținute prin procesul de reciclare a plumbului, diminuează necesitatea extracției suplimentare a mineralelor subterane.
Plumbul poate fi periculos atât pentru om cât și pentru mediu, de aceea reciclarea acestuia trebuie să se facă numai în instalații industriale reglementate, care corespund normelor legislative în vigoare.
Polipropilena copolymer (PPCo)
Polipropilena copolymer – PPCo (plasticul) reprezintă principalul material care intră în compoziția monoblocurilor (cutiilor bateriilor acide cu plumb) și este reciclabilă în proporție de ~100%.
Reciclarea plasticului: bucățile de PPCo sunt spălate, uscate și apoi topite, ajungând într-o formă vâscos lichidă. PPCo odată topită, este trecută printr-un extruder care o transformă în granule mici de plastic (tip pelete).
Datorită calităților sale și maleabilității la diferitele tehnici de fabricație, polipropilena este o materie primă indispensabilă în multe ramuri industriale. Granulele obținute prin reciclare iau fie calea producției de noi carcase pentru baterii, fie este vândut producătorilor din alte industrii, cum ar fi: fabricarea pubelelor de gunoi, a ghivecelor de flori etc.
Pericolul pentru mediu al polipropilenei este legat de ritmul său lent de degradare în natură.
Electrolitul
Electrolitul (soluție de acid sulfuric și apă) este lichidul din interiorul bateriilor acide cu plumb.
Electrolitul este extrem de toxic. În contact cu pielea sau ochii, poate provoca arsuri severe. În contact cu hainele le poate distruge. De asemenea, electrolitul este periculos pentru mediu, putând provoca poluări grave.
Urmare a celor expuse mai sus, este extrem de important să se acorde atenție sporită electrolitului aflat în bateriile uzate.
Reciclarea electrolitul din bateriile vechi se poate realiza prin una dintre variantele de mai jos:
- fie este neutralizat și transformat într-o substanță nepericuloasă, care poate fi evacuată în sistemul de canalizare publică,
- fie este tratat și transformat în sulfat de sodiu (o pulbere albă inodoră) pentru a fi utilizat la producția de detergenți, textile, sticlă, îngrășăminte, gips pentru construcții.
- fie este recuperat și reutilizat la fabricarea de noi baterii, prin procese inovatoare de reciclare.
Beneficiile reciclării bateriilor acide cu plumb
Având în vedere conținutul toxic și coroziv, vechea ta baterie trebuie să fie reciclată pentru a nu ajunge la groapa de gunoi.
- ajutați la menținerea planetei mai curată, protejând mediul,
- preveniți daunele aduse oamenilor, plantelor și animalelor,
- ajutați la conservarea resurselor naturale și, totodată, la reducerea energiei necesare producerii de plumb nou, provenit din mine,
- reduceți cantitatea de deșeuri; mai mult, bateriile aruncate la gropile de gunoi infestează mediul, din cauza substanțelor chimice ce se scurg din baterie în sol, ceea ce dăunează grav rezervelor de apă subterană și prin acestea oamenilor, animalelor și plantelor.
Cadrul legislativ privind regimul deșeurilor de baterii și acumulatori
Ordin nr. 2366/1548 din 15 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare
Directiva 2006/66 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori
Hotărârea de Guvern 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata prin HG 540/2016
Ordinul comun 1399/2032 din 2009 al Ministrului Mediului şi al Ministrului Economiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeuri de baterii şi acumulatori
Ordinul comun 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 al Ministerul Mediului si Padurilor si al Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare
Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficientă a reciclării în procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori.
Ce fac cu bateria auto veche?
Având în vedere cele expuse mai sus cu privire la impactul pe care bateriile vechi îl pot avea asupra mediului și siguranței oamenilor, avem cu toții obligația atât legală (conform HG 1132/2008), dar și morală, să ne asigurăm că acestea vor lua calea sigură a reciclării!
Dacă vei fi în situația de a înlocui bateria veche, după achiziționarea unei baterii noi, trebuie să știi că firmele care comercializează baterii au obligația legală de a colecta bateriile uzate spre a le trimite spre reciclare.
Produs adaugat in pagina de comparare

Acest site web utilizează Cookie-uri. Navigand in continuare iți exprimi acordul asupra folosiri lor. Mai multe informații despre Cookie-uri și dezactivarea acestora găsiți în Politica de utilizare Cookie-uri.